Meniu LIVE
Search
x

Bacalaureat 2018. Lista materiilor pentru Bac în funcţie de profil

Bacalaureat 2018. Lista materiilor pentru Bac în funcţie de profil a fost dată publicității de Ministerul Educației. La probele orale, materiile sunt comune, însă la probele scrise se diferențiază, în funcție de profilul studiat de candidat în liceu.

la 22.06.2018, 13:15

Bacalaureat 2018. Lista materiilor pentru Bac în funcţie de profil a fost dată publicității de Ministerul Educației. La probele orale, materiile sunt comune, însă la probele scrise se diferențiază, în funcție de profilul studiat de candidat în liceu.

Conform Ministerului Educației, iată ce materii se dau la Bac în 2018:

1 MATERIILE PENTRU PROBELE COMUNE DE LA BAC 2018

Lista de materii comune la probele orale de la Bac

Pe acelaşi subiect

- limba română

- competenţe digitale

- limba străină

- limba maternă, pentru elevii care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale

Lista de materii comune la probele scrise de la Bac

limba română

- limba maternă, pentru elevii care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale

2 MATERII PENTRU PROBELE DIFERENȚIATE DE LA BAC 2018 ÎN FUNCȚIE DE PROFIL

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Umanist

Specializare:

Filologie

Ştiinţe sociale

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Umanist

- Proba obligatorie de profil umanist: Istorie

- Proba scrisă la alegere, profil umanist: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Real

FILIERA TEORETICĂ

Specializare:

- Matematică – Informatică

- Ştiinţe ale naturii

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul real:

- Proba obligatorie de profil: Matematică

- Proba scrisă la alegere, profil real: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Servicii

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Specializare:

Tehnician în turism

Tehnician în administraţie

Tehnician în activităţi economice

Tehnician în activităţi de poştă

Tehnician în achiziţii şi contractări

Tehnician în hotelărie

Tehnician în activităţi de comerţ

Tehnician în gastronomie

Organizator banqueting

Coafor stilist

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul servicii

- Proba obligatorie de profil: Matematică

- Proba scrisă la alegere, profil Servicii: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Resurse naturale şi protecţia mediului

Specializare:

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Tehnician hidro-meteorolog

Tehnician chimist de laborator

Tehnician analize produse alimentare

Tehnician veterinar pentru animale de companie

Tehnician în prelucrarea lemnului

Tehnician în agricultură 

Tehnician agro-montan

Tehnician veterinar

Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Tehnician în industria alimentară

Tehnician în agroturism

Tehnician agronom

Tehnician horticultor

Tehnician zootehnist

Tehnician în agricultură ecologică

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor 

Tehnician în industria alimentară extractivă

Tehnician pentru animale de companie

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Resurse naturale și protecția mediului:

- Proba obligatorie de profil: Matematică

- Proba scrisă la alegere, profil Resurse naturale şi protecţia mediului: Fizică, Chimie, Biologie

Lista materiilor pentru Bac 2018 a fost publicată pe site-ul Ministerului Educației

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Tehnic

Specializarea:

Tehnician de telecomunicaţii

Tehnician electronist

Tehnician electrotehnist

Tehnician operator tehnică de calcul

Tehnician în automatizări

Tehnician în instalaţii electrice

Tehnician electromecanic

Tehnician operator telematică

Tehnician operatori roboţi industriali

Tehnician mecatronist

Tehnician proiectant CAD

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Tehnician prelucrări mecanice

Tehnician transporturi

Tehnician prelucrări la cald

Tehnician metrolog

Tehnician aviaţie

Tehnician instalaţii de bord (avion)

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Tehnician în industria materialelor de construcţii

Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

Tehnician instalator pentru construcţii

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Tehnician audio-video

Tehnician producţie film şi televiziune

Tehnician multimedia

Tehnician operator procesare text imagine 

Tehnician poligraf

Tehnician producţie poligrafică

Tehnician în chimie industrială

Tehnician designer vestimentar

Tehnician în industria textilă

Tehnician  în industria pielăriei

Tehnician electrician electronist auto

Tehnician energetician

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

Tehnician construcţii navale

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Tehnic:

- Proba obligatorie de profil: Matematică

- Proba scrisă la alegere, profil Tehnic: Fizică, Chimie, Biologie 

Notă: Potrivit Ministerului Educaţiei, candidaţii pot alege pentru proba scrisă la alegere din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu. Această prevedere se aplică şi candidaţilor proveniţi din învăţământul liceal - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din disciplinele care au fost studiate în şcoala de arte şi meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al liceului.

Materiile pentru Bacalaureat 2018 diferă în funcție de profil și specializare

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Artistic

FILIERA VOCAŢIONALĂ

Specializare:

- Arhitectură, arte ambientale şi design 

- Arte plastice şi decorative 

- Coregrafie 

- Muzică

- Arta actorului

Lista Materiilor pentru Bacalaureat 2018, profilul artistic:

- Proba obligatorie de profil: Istorie

- Proba scrisă la alegere, profil Artistic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Pedagogic

a) Specializare: Învăţător – educatoare

Lista materiilor pentru Bac 2018 pentru specializare Învățător - educatoare:

- Proba obligatorie de profil: Matematică 

- Proba scrisă la alegere, profil Învăţător - educatoare: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

b) Alte specializări ale profilului Pedagogic:

Bibliotecar-documentarist 

Instructor-animator

Instructor pentru activităţi extraşcolare

Lista disciplinelor pentru Bacalaureat 2018 la aceste specializări:

- Proba obligatorie de profil la aceste specializări: Istorie

- Proba scrisă la alegere, la aceste specializări de profil Pedagogic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie 

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Educație Fizică și sport

Specializare:

Pedagog şcolar

Liceu cu program sportiv

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Educație Fizică și Sport:

- Proba obligatorie de profil: Istorie

- Proba scrisă la alegere, profil Educație Fizică și sport: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Militar

Specializare: Matematică-informatică

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Militar:

- Proba obligatorie de profil: Matematică

- Proba scrisă la alegere, profil Militar: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Teologic

Specializare:

Teologie Ortodoxă

Patrimoniu cultural

Teologie Romano – Catolică 

Teologie Greco – Catolică

Teologie Baptistă

Teologie Penticostală

Teologie Adventistă

Teologie Unitariană

Teologie Reformată

Teologie Musulmană

Lista materiilor pentru Bacalaureat 2018, profilul Teologic:

- Proba obligatorie de profil: Istorie

- Proba scrisă la alegere, profil Teologic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

PE ACELAȘI SUBIECT:

Calendar Bacalaureat 2018. Programul complet al examenului de Bac​

Când au loc înscrierile la Bac 2018

Bacalaureat 2018. Modele de subiecte pentru probele orale

Când au loc probele orale la examenul de Bac

Când au loc probele scrise la examenul de Bac

Rezultate Bacalaureat 2018. Când și cum se afișează notele

Ce este interzis la examenul de Bac 2018

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Stiri sociale » Bacalaureat 2018. Lista materiilor pentru Bac în funcţie de profil