Antena Meniu Search
x

Bacalaureat 2018: ce este interzis la examenul de Bac

Bacalaureat 2018: ce este interzis pentru candidaţi? Bac-ul este organizat după reguli stricte, iar încălcarea lor poate avea urmări grave pentru candidaţi, asistenţi sau membrii comisiei de examinare.

Bacalaureat 2018: ce este interzis pentru candidaţi? Bac-ul este organizat după reguli stricte, iar încălcarea lor poate avea urmări grave pentru candidaţi, asistenţi sau membrii comisiei de examinare.

Examenul de Bacalaureat 2018 se desfăşoară conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a Bac-ului. Iar aceasta conţine inclusiv interdicţii stricte pentru candidaţi. Metodologia a fost dată în vigoare de Ministerul Educaţiei în 2011.

Ce este interzis la orice probă de la Bacalaureat 2018

Se interzice candidaţilor la Bacalaureat 2018 să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. E interzis, de asemenea, intrarea în sală cu orice mijloc electronic de calcul.

Pe acelaşi subiect

Se interzice accesul candidaţilor cu telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare.

Asistenţii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului. Eliminarea e decisă de preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. Preşedintele decide, după caz, şi sancţionarea asistenţilor.

Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi lizibile. Ei verifică şi dacă lucrările corespund cu filiera, cu profilul, cu specializarea şi cu opţiunea candidatului.

Se interzice preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei să dea candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor. Li se mai interzice să facă modificări ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare şi de notare.

Din momentul distribuirii subiectelor la Bacalaureat 2018, niciun candidat nu mai poate intra în sală. De asemenea, niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen. În această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Ce este interzis la probele scrise de la Bac 2018

Se interzice la Bacalaureat 2018 folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

În timpul desfăşurării probelor scrise, asistenţii nu dau candidaţilor nicio indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere.

Candidaţii riscă eliminarea din examenul de Bacalaureat dacă încalcă regulile

În cazul în care asistenţii încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor. Dacă este cazul, poate face şi propunere de începere a procedurii de cercetare disciplinară.

Asistenţii răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul. Asistenţii sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2018

Dacă un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal. Procesul verbal e semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate asistenţilor de către candidaţi sau sesizate de vicepreşedinte, secretar, membrii comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale de Bacalaureat ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun. Măsurile pot merge până la eliminarea candidatului din examen.

Se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare.

Ce riscă un candidat eliminat de la Bacalaureat 2018

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Ei vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea din timpul căreia au fost eliminați.

Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen.

Modele de subiecte la Bacalaureat

Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Propunere: plimbările cu bicicleta în pădure, doar cu acordul proprietarului pădurii. Sunteţi de acord?

Observator » Stiri sociale » Bacalaureat 2018: ce este interzis la examenul de Bac