Antena Meniu Search
x

Galerie foto Subiectele la română Bac 2023 sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii la punctul III

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalureat 2023 începe miercuri, 16 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română, anunță Ministerul Educației. Conform calendarului, joi, urmează proba obligatorie a profilului, iar vineri, 18 august, se va desfășura proba la alegere a profilului și specializării. Luni, 21 august, va avea loc proba la Limba și literatura maternă, absolvenții clasei a 12-a urmând să afle primele rezultate, înainte de contestații, pe 25 august. Observatornews.ro va publica subiectele la proba scrisă de limba română din cadrul Bac 2023 sesiunea de toamnă, imediat ce acestea vor fi disponibile.

Veronica Micu
de Veronica Micu

la 16.08.2023, 11:05

UPDATE 10:55: La subiectul III, absolvenţii de liceu au avut de realizat un eseu: tema si viziunea despre lume, reflectate într-o operă de Mihail Sadoveanu.

La subiectul II, candidații au primit poezia "S-a spulberat", de Tudor Arghezi, în baza căreia au avut de realizat un comentariu din care să reiasă relația dintre idea poetică și mijloacele artistice. 

UPDATE 09:00 - Absolvenții de liceu au început proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă. Accesul în săli a fost permis de la ora 7:30 și până la ora 8:30, conform ghidului publicat de Ministerul Educației. 

Emoții pentru cei peste 33.900 de candidaţi, absolvenți de liceu, care încep astăzi bacalaureatul, sesiunea de toamnă, examen care se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 4.799/2010.

Pe acelaşi subiect

Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, peste 22.600 de candidați provin din promoţia anului 2023, iar aproximativ 11.300 sunt din promoţiile anterioare.

Prima probă scrisă este cea la Limba şi literatura română. Va urma, pe 17 august, proba obligatorie a profilului – Istorie, pentru elevii care studiază profilul uman și Matematică, pentru elevii care studiază profilul real. A treia probă scrisă este cea la alegere, care diferă în funcție de profil. Pentru această probă, care are loc în 18 august, elevii au de ales din următoarele materii: Anatomie și fiziologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie și Filosofie. Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, are loc pe 21 august. 

Probele de evaluare a competențelor (lingvistice și digitale) au fost echivalate/recunoscute în perioada 7 - 11 august. Conform calendarului, rezultatele inițiale vor fi afişate vineri, 25 august, până la ora 12:00, iar contestaţiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00. Contestațiile vor fi soluționate între 26 și 28 august, iar afișarea rezultatelor finale se va face în data de marți, 29 august 2023. Rezultatele inițiale și cele finale se publică aici ► aici

Reguli la Bacalaureat 2023, sesiunea de tomană. Cum se desfășăară proba scrisă la română

Elevii susțin azi bacalaureatul de toamnă, proba scrisă la Limba și literatura română. Accesul candidaţilor în centrul de examen se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate. Proba începe la ora 9.00, iar timpul destinat elaborării lucrării este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. 

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele "Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi.

După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.  La expirarea celor trei ore acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit.

Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acesta va fi eiminat din examen. 

Bac 2023, sesiunea de toamnă. Corectarea lucrărilor se schimbă radical, pentru a elimina frauda

Foile candidaţilor de la Bacalaureatul de toamnă vor fi scanate şi vor fi trimise aleatoriu în ţară pentru corectare. Toţi profesorii le vor evalua în acelaşi timp, din faţa computerului. Diferenţa pentru elevi este că nu se mai securizează colţul paginii iniţiale, prima pagină rămâne cu datele la vedere, pentru că secretizarea o va face platforma digitală automatizat. Elevul va preda lucrarea către supraveghetorul din sala de examen, care va scana cu grijă fiecare pagină scrisă. Lucrarea va fi încărcată pe serverul securizat de STS şi, cu un singur click, va ajunge pe două computere, aleatoriu alese, din două colţuri diferite de ţară.

Platforma identifică automat diferenţele de note între cei doi evaluatori. Când diferenţa este mai mare de un punct, lucrarea se distribuie automat altor doi evaluatori din ţară. Se elimină cea mai mare şi cea mai mică dintre note şi se face media între notele rămase. Primul avantaj e că profesorul nu va mai putea greşi nota unui copil atunci când o trece pe tabel. Al doilea, speră Ministerul Educaţiei, este eliminarea fraudelor de la Bacalaureat.

Subiecte Bac 2023 sesiunea de toamnă, limba și literatura română, profil uman

Subiectele pentru proba scrisă la română se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare și Examinare, pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor. 

Listele conținuturilor pentru examenul de Bacalaureat în acest școlar sunt disponibile ► aici 

Subiectele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00 ► aici

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la limba și literatura română, profil uman, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior si în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale.

Programa pentru proba la română, profilul uman:

Subiecte română pentru cei de la profil real

Proba scrisă la română, profilul real, vizează competenţele de receptare și de producere a mesajelor scrise și conţinuturi asociate acestora, în conformitate cu programa școlară pentru disciplina limba și literatura română. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore și este în conformitate cu prezenta programă de examen:

Baremul de corectare la proba de română de la Bacalaureatul de toamnă 2023

Baremele de corectare pentru probele scrise de la Bacalaureatul de toamnă din acest an sunt publicate zilnic, (după încheierea fiecărei probe, la ora 15.00).

Baremul de corectare la Română poate fi consultat ► aici

Ce subiecte au picat la limba română, în sesiunea de vară

Absolvenţii claselor a XII-a au avut 3 ore la dispoziţie pentru rezolvarea subiectelor de Limba română din cadrul Bacalaureat 2023, sesiunea iunie - iulie.

La subiectul I, profil real şi tehnologic, elevii de clasa a XII-a au avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă oamenii trebuie sau nu să exprime recunoştinţă faţă de şcolile în care au fost formaţi. La subiectul II, profil real şi tehnologic, candidații au avut de comentat, în minimum 50 de cuvinte, poezia "A mele visuri...", evidenţiind realaţia dintre idea poetică şi mijloacele artistice. La subiectul III, profil real şi tehnologic, absolvenții de liceu au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

La subiectul III, profil uman, elevii au avut de realizat caracterizarea unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

Următoarea probă este cea obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie

Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă, va continua joi, 17 august, cu proba obligatorie a profilului: Istorie, pentru elevii care studiază profilul uman și Matematică, pentru elevii care studiază profilul real. Programele de bacalaureat la matematică sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2015, cu modificările și completările ulterioare, în timp ce programa la istorie este cea din 2011, care evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal.

Pentru proba scrisă la Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen, dar se interzice folosirea mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi. 

Ce le este interzis elevilor la probele scrise de Bacalaureat

► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

► Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. 

► Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 

Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați "eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații "eliminați din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat. 

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise, se arată în Ghidul privind desfășurarea examenului naționale de Bacalureat 2023.

Rezultatele se afișează pe 25 august 2023

Conform calendarului, rezultatele inițiale vor fi afişate vineri, 25 august, până la ora 12:00, iar contestaţiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00. Contestațiile vor fi soluționate între 26 și 28 august, iar afișarea rezultatelor finale se va face în data de marți, 29 august 2023. Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe. 

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele scrise.

Comunicarea rezultatelor obținute la bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia. 

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile "reușit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen", după caz.  

Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații, ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia. Rezultatele examenului de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare. 

Pe bacalaureat.edu.ro şi observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din România: subiecte, barem şi rezultate Bacalaureat 2023. 

Cum se depun contestaţiile

Vineri, 25 august, când sunt afişate primele rezultate, se depun şi contestaţiile. Cei nemulţumiţi pot solicita recorectarea lucrărilor, depunând contestaţiile în intrevalul orar 12:00 – 18:00. Acestea vor fi soluţionate între 26 și 28 august 2023. 

După încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă se observă o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota oferită de această a doua comisie va fi şi cea finală. Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023

 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat 2023 sesiunea iunie-iulie. Rată de promovare de 75% 

Conform rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat sesiunea de vară, după soluţionarea contestaţiilor, rata de promovare a fost de 75%.

După evaluarea contestaţiilor, s-au înregistrat 94.004 candidaţi promovaţi, cu 2.758 de candidaţi mai mult, comparativ cu rezultatele iniţiale (91.246 de candidaţi). Astfel, din totalul celor 125.352 de candidaţi prezenţi (111.253 din promoţia curentă + 14.099 din promoţiile anterioare) au promovat 89.555 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.449 din promoţiile anterioare. Un număr de 76 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10 (acestora li s-au adaugă 2 candidaţi din sesiunea specială, aşadar 78 de candidaţi în total).

Sesiunea de toamnă a Bacalaureat 2023 este organizată pentru elevii care nu au promovat examenul în prima sesiune, dar și pentru cei care au promovat examenele de corigenţe.

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Aţi fi dispuşi să plătiţi mai mult pentru ciocolată şi cafea?

Observator » Educatie » Subiectele la română Bac 2023 sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii la punctul III