Antena Meniu Search
x

Subiectele la Evaluare Naţională 2022 - limba şi literatura română. "Toate pânzele sus", la primul subiect, şi o întâmplare din vacanţă la subiectul secund

A început Evaluarea Naţională 2022. Elevii de clasa a 8-a au primit cu emoţie subiectele pentru prima probă, cea la limba şi literatura română. La primul subiect, elevii au primit un text de Radu Tudoran, din "Toate pânzele sus", şi unul scris de Cella Delavrancea, din "Frânturi din viaţa lui Delavrancea". 

Cornel Preda
de Cornel Preda

la 14.06.2022, 10:42

Absolvenţii clasei a 8-a au susţinut marţi, 14 iunie 2022, proba la limba şi literatura română în cadrul Evaluării Naţionale 2022. Pe evaluare.edu.ro şi www.observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a din România: subiecte barem şi rezultate evaluare naţională 2022.

Ce subiecte au picat la Evaluarea Naţională 2022, proba de limba şi literatura română

La primul subiect, elevii au primit un text de Radu Tudoran, din "Toate pânzele sus", şi unul scris de Cella Delavrancea, din "Frânturi din viaţa lui Delavrancea". Elevii au prezentat în 30-70 de cuvinte un element comun celor două texte, valorificând câte o secvenţă relevantă din fiecare text.

Apoi li s-a cerut să motiveze dacă este plictisitor sau nu să vizitezi de mai multe ori un loc, dar şi să asocieze fragmentul din Toate pânzele sus cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară şi să prezinte o valoare morală sau culturală comună, prin referire la câte o secvenţă relevantă din fiecare text.

Pe acelaşi subiect

La subiectul al II-lea, elevii au fost nevoiţi să îşi imagineze că tocmai s-au întors din vacanţă şi să scrie un text narativ în care să prezinte cea mai frumoasă întâmplare din vacanţă, incluzând o secvenţă descriptivă, de minim 30 de cuvinte, şi o secvenţă dialogată, de minim patru replici. 

Subiectele la Evaluare Naţională 2022 - limba şi literatura română

Subiectele de la Evaluarea Naţională au fost calibrate în urma rezultatelor de la simulări şi au avut un grad de dificultate mai redus decât în cadrul acestora, după cum promitea chiar ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. "Examenele de simulare, în general, aş vrea să precizez, presupune subiecte/itemi cu un grad de dificultate mai mare decât examenele propriu zise. În urma analizei acestor rezultate, colegii mei deja şi-au însuşit lecţiile şi vor face un setting adecvat pentru subiectele de la examenele naţionale de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională. O primă concluzie pe care ne-au spus-o deja este aceea că rezultatele sunt foarte slabe", a susţinut ministrul.

Pentru examenul de Evaluare Naţională, elevii de clasa a opta au avut la dispoziţie şase teste de antrenament. Modelele de subiecte au fost publicate pe Observatornews.ro împreună cu baremul de rezolvare pus la dispoziţie de Ministerul Educaţiei.

La limba şi literatura română, profesorii evaluează modul în care elevii receptează diverse tipuri de texte, cum redactează aceştia un rezumat sau un text pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau imaginate. 

Este urmărită de asemenea utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise, dar şi exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional. 

Teste de antrenament pentru Evaluare Naţională 2022 - proba de Limba şi literatura română

Teste de antrenament pentru Evaluare Naţională 2022 - proba de Matematică

Urmează proba de matematică pe 16 iunie, la Evaluarea Naţională

Calendarul stabilit de Ministerul Educaţiei pentru examenul de Evaluare Națională prevede că a doua probă, la matematică, va avea loc pe 16 iunie, iar afișarea rezultatelor finale, după contestații, pe 30 iunie.

 • 14 iunie 2022 - Limba și literatura română — probă scrisă
 • 16 iunie 2022 - Matematica — probă scrisă
 • 17 iunie 2022 - Limba și literatura maternă — probă scrisă
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14.00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00) - Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) - Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie—29 iunie 2022 - Soluționarea contestațiilor.
 • 30 iunie 2022 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.
 • 1 iulie 2022 - Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean / Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a
 • 4-11 iulie 2022 - Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a opta
 • 14 iulie 2022 - Repartizarea computerizată în învăţământul liceal; Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat la liceu; Afişarea în unităţile de învăţământ a listei cu locurile neocupate;

Cum se rezolvă subiectele la limba şi literatura română de la Evaluarea Naţională 2022

Timpul destinat rezolvării subiectelor este de două ore pentru fiecare dintre probele Evaluării Naţionale. Timpul începe să se scurgă din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor. Pentru Evaluarea Naţională 2022, subiectele sunt redactate sub forma unei broşuri care este tipărită faţă-verso.

Pentru subiectele care nu sunt prevăzute cu spaţii de rezolvare pe broşură, elevul rezolvă subiectele pe o ciornă, apoi trece rezultatele finale în broşură. Broșura conține, la final, pagini suplimentare liniate, pe care elevul le poate folosi în vederea finalizării răspunsurilor ce necesită redactare, în cazul în care spațiul alocat nu a fost suficient sau a greșit și dorește să reia rezolvarea.

Reguli de respectat la Evaluarea Naţională 2022

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ — centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor menționate mai sus va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă şi primesc nota 1 pe lucrarea scrisă. 

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională 2022

Peste 155.000 de elevi trec prin emoțiile probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a din 2022. Rezultatele vor fi publicate pe evaluare.edu.ro și în centrele de examen pe 23 iunie 2022, iar Observatornews.ro vă va ține la curent cu rezultatele de la Evaluare Națională 2022 şi următorii paşi pe care trebuie să îi facă absolvenţii de gimnaziu.

Odată cu intrarea în vigoare a GDPR, numele şi prenumele candidaţilor la examenele naţionale vor fi publicate în format anonimizat.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pe site-ul Edu.ro, lista de note va fi însoțită de coduri, în loc de nume și prenume. Astfel, doar cei care au un cod pot vedea nota din dreptul acestuia.

Măsura a fost adoptată în conformitate cu Regulamentului privind protecția persoanelor fizice, la solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

JJ0000000

Model de cod unic aferent candidatului, unde JJ este indicativul judeţului

Cum se pot depune contestaţiile la Evaluarea Naţională 2022

Elevii nemulţumiţi de notele obţinute la Evaluarea Naţională 2022 pot depune contestaţii pe 23 iunie între orele 16:00 şi 19:00, respectiv pe 24 iunie între orele 8:00 şi 12:00. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

Acestea vor fi soluţionate între 24 şi 29 iunie 2022.

Potrivit ordinului emis de Ministerul Educaţiei, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă se observă o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota oferită de această a doua comisie va fi şi cea finală.

Evaluare națională 2022 - cum se calculează media

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen naţional şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.

Media generală obținută la Evaluarea Națională are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere la clasa a IX-a.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Calculul mediei de admitere

 • MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN
  • unde:
   • MA = media de admitere
   • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Rezultate simulare Evaluare Naţională 2022

Rezultate Simulare Evaluare Naţională 2022 şi Bacalaureat 2022Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi că rezultatele la simularea examenelor naţionale (Bacalaureat şi Evaluare naţională), cu două excepţii, sunt mai slabe decât cele de anul trecut.

"Rezultatele la simulare, cu două excepţii, sunt mai slabe decât anul trecut. Excepţiile sunt la examenul de Bacalaureat pentru proba obligatorie a profilului, la care anul acest avem o rată promovare de 59,73% , anul trecut am avut 51,4%. Deci este mult mai bine anul acesta.

Proba la alegere a profilului a înregistrat o uşoară creştere, de la 68,1% anul trecut la 70,92% anul acesta. În rest, la toate celelalte probe - Limba şi literatura română bacalaureat avem o scădere de la 70,2% la 68,31%. (...)

În schimb, la Evaluarea Naţională la Limba şi literatura română note mai mari sau egale cu 5 avem 70,53% mai puţin decât anul trecut. La limba şi literatura maternă avem 82,45%, iar la matematică avem 60,58%, faţă de 59,77% anul trecut", a afirmat Cîmpeanu, la o dezbatere.

 • Limba și literatura română - note mai mari sau egale cu 5: 70,53% (71,17% în 2021)
  • 10 elevi au obținut nota 10
  • Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 – 7.99: 26.172
  • Rată de prezență: 92,07% (159.117 elevi)
 • Limba și literatura maternă - note mai mari sau egale cu 5: 82,45% (79,49% în 2021)
  • 23 de elevi au obținut nota 10
  • Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 – 8.99: 2.153
  • Rată de prezență: 99,96% (9.903 elevi).
 • Matematică: note mai mari sau egale cu 5: 60,58% (59,77% în 2021)
  • 244 de elevi au obținut nota 10
  • Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 – 5.99: 25.154
  • Rată de prezență: 91,69% (158.496 de elevi).

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Vă tentează să mergeţi în vacanţă cu rulota în loc să vă cazaţi la hotel?

Observator » Educatie » Subiectele la Evaluare Naţională 2022 - limba şi literatura română. "Toate pânzele sus", la primul subiect, şi o întâmplare din vacanţă la subiectul secund