Antena Meniu Search
x

Cum faci contestaţie pentru o amendă de circulaţie în 2022

Cum faci contestaţie pentru o amendă de circulaţie în 2022. Graba, neatenția și, uneori, chiar teribilismul la volan pot duce la încălcarea regulilor de circulație și, implicit, la primirea unei amenzi. 

Redactia Observator
de Redactia Observator

la 16.05.2022, 16:27

Cum faci contestaţie pentru o amendă de circulaţie în 2022 - Shutterstock

Şoferii care primesc amenzi de circulație și consideră că măsura a fost abuzivă sau nu reflectă întocmai situația pot face contestații pentru a anula amenzile contravenționale. Dosarul se poate soluționa în maximum două luni de zile în situația în care procedura de citare cu agentul constatator este legal îndeplinită.

 Cum se face contestaţie pentru o amendă de circulaţie în 2022

Contestația unei amenzi de circulație se poate face la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, conform art. 31 din OG 2/2001.

Pentru cei care semnează pe loc procesul-verbal, aceasta este data din care curg cele 15 zile pe care le au la dispoziție să conteste amenda auto. Șoferii care refuză să semneze procesul-verbal îl vor primi prin poștă cu confirmare de primire și din acel moment au 15 zile pentru contestații.

Pe acelaşi subiect

Ce trebuie să conţină dosarul:

 • contestația;
 • o copie a procesului-verbal de contravenţie;
 • alte documente justificative;
 • dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 lei

Datele pe care trebuie sa le cuprindă procesul-verbal de contravenţie, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001:

 • data şi locul unde este încheiat;
 • descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;

  indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;

 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Pentru persoanele juridice, în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia; datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

Foarte important! Din dosar nu trebuie să lipsească dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 lei! Aceasta este şi valoarea taxei de timbru pentru recurs. Amintim că până la intrarea în vigoare a OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate erau scutite de taxe.

Cine poate fi martor?

Poate fi martor oricine este înafara prevederilor art. 315 Cod de procedură civilă:

(1) Nu pot fi martori: 1. rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv; 2. soţul, fostul soţ, logodnicul ori concubinul; 3. cei aflaţi în duşmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi; 4. persoanele puse sub interdicţie judecătorească; 5. cei condamnaţi pentru mărturie mincinoasă.(2) Părţile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori şi persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.

Care este procedura de judecare a contestației?

Art. 33 (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției.

Art. 34 (1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării.

Dacă fac contestatie, primesc permisul înapoi?

Ca să vă recuperați permisul, după ce ați înregistrat plângerea la judecătorie, cereți instanței un certificat de grefă, cu care vă prezentați apoi la Poliție.

Art. 32 (3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Nu contest, nu predau permisul, nu plătesc amenda. Ce se poate întâmpla?

Pentru bani veți fi executat silit, la suspendarea dreptului de a conduce se va mai adăuga o perioadă de 30 de zile, plus diferite variațiuni penale dacă veți conduce autovehicule fără a avea acest drept.

Art. 37 Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Unde se depune contestaţia în funcţie de judeţ

Se schimbă regulile pentru românii care primesc amenzi și vor să le conteste. Toate contravențiile, chiar şi cele primite pentru încălcarea regulilor de circulație, vor putea fi contestate de acum înainte și la judecătoria din sectorul sau localitatea în care locuieşte cel amendat. 

Care este legea care reglementează contestațiile împotriva unui proces-verbal?

O.G. nr. 2/2001. O găsiți pe legislatie.just.ro

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie?

Observator » Stiri Auto » Cum faci contestaţie pentru o amendă de circulaţie în 2022