Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Update Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de clasa a VIII-a

Evaluarea Națională 2024 a continuat astăzi cu proba scrisă la matematică. Marţi, absolvenţii clasei a VIII-a au susţinut proba la Limba şi literatura română, unde, la subiectul II, candidații au avut de făcut o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să-l caracterizeze pe Tic, personajul din textul lui Constantin Chiriță. De asemenea, absolvenţii de gimnaziu din partea minorităţilor naţionale vor susţine, vineri, proba de limba şi literatura maternă.

de Redactia Observator

la 27.06.2024 , 10:40

UPDATE 10:00 Au apărut subiectele la proba la matematică. Elevii au avut de rezolvat subiecte cu grad mediu de dificultate. La subiectul I, exerciţiul 1, elevii au avut de efectuate operaţii cu o adunare și o împărțire. La exercițiul 2 au avut de aflat suma cu care un produs este redus de la prețul inițial cu 20%. Exercițiile 3 și 4 au avut de rezolvat cerințe legate de numere reale și mulțimi. Iar la subiectul al II-lea, absolvenţii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat cerinţe legate de geometrie.

Articolul continuă după reclamă
Pe acelaşi subiect

Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică

Observator

Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică

Observator

Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică

Observator

Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică

Observator

Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică

Observator

UPDATE 9:00 - A început Evaluarea Națională 2024. Absolvenții clasei a VIII-a au primit subiectele la matematică și au la dispoziție două ore pentru a le rezolva.

Absolvenţii claselor a VIII-a vor susţine, joi, proba la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Prima probă a Evaluării naţionale, cea la Limba şi literatura română, a fost susţinută marţi. "Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, peste 160.400 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi în vederea susţinerii examenului, organizat în 3.392 de unităţi de învăţământ/centre de examen", a precizat Ministerul Educaţiei.

Timpul rezolvării subiectelor este de două ore și se calculează după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană / a Municipiului București de Organizarea Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr.33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Disciplinele la Evaluarea Națională 2024 sunt Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă. Prima probă scrisă, cea la română, a fost susținută de elevi marți, 25 iunie. Urmează proba scrisă la matematică, două zile mai târziu, pe 27 iunie. Limba maternă, pentru elevii cu studii la o şcoală într-o limbă a minorităţilor, va avea loc pe 28 iunie. Primele rezultate la Evaluarea Naţională 2024 sunt afişate pe 3 iulie. După soluţionarea contestaţiilor, sunt afişate rezultatele finale, pe 9 iulie.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2023 - 2024 a fost aprobată prin ► Ordinul de ministru nr. 6.155/31.08.2023

Ministerul Educației a anunţat că peste 160.400 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi pentru a susţine proba scrisă la limba română, 3.392 de unități de învățământ/centre de examen, anunţă ministerul Educaţiei într-un comunicat.

Subiecte la Evaluarea Națională 2024, proba de matematică

Programa Evaluării Naţionale este realizată în conformitate cu prevederile Programei școlare pentru disciplina matematică, clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017. Subiectele de matematică pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele formate/dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial și se elaborează în baza prezentei programe

Subiecte date la probele scrise de la Evaluarea Națională 2024 sunt publicate zilnic (după încheierea fiecărei probe) ► aici

În anul școlar 2023 - 2024, activitățile din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.

Baremele pentru probele scrise de la Evaluarea Națională din acest an sunt publicate zilnic (după încheierea fiecărei probe) ► aici

Evaluarea Națională 2024. Cum se pot corecta greșelile la matematică

La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. În situația în care elevul revine asupra răspunsului selectat/ încercuit inițial și consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în rubrica/ celula dedicată punctajului atribuit itemului, aflată lângă zona cu cele patru variante de răspuns, conform Ministerului Educației.

Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică. Elevii au la dispoziţie două ore pentru a rezolva subiectele

Hepta

Ministerul Educaţiei precizează că este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen este interzisă introducerea următoarelor obiecte: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea (elevii au obligaţia de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen). Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptaţi în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

Rezultatele se afișează pe 3 iulie

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 3 iulie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 4 iulie (în intervalul orar 8:00 - 12:00). Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, atât în centrele de examen, cât şi pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: 

► codul candidatului

► unitatea de învățământ de proveniență

► notele obținute la fiecare probă scrisă

► media sau mențiunea "absent"/"eliminat din examen", după caz. 

Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare. Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. 

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Calendarul Evaluării Naționale 2024

► 25 iunie 2024: Limba și literatura română – probă scrisă

► 27 iunie 2024: Matematica – probă scrisă

► 28 iunie 2024: Limba și literatura maternă – probă scrisă

► 3 iulie 2024 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

► 3 iulie 2024 (ora 16:00 – ora 19:00) și 4 iulie 2024 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

► 4 – 9 iulie 2024: Soluționarea contestațiilor

► 9 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Pe evaluare.edu.ro şi Observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a din România: subiecte, barem şi rezultate Evaluare Naţională 2024. 

Ce rezultate au fost înregistrate la Evaluarea Naţională 2023

Anul trecut, conform rezultatelor finale, la proba de Limba și literatura română, 119.732 de elevi - 77,4% au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 1.454 de elevi au fost notați cu 10. La proba de Matematică, 116.301 elevi - 75,4% au primit note mai mari sau egale cu 5. Numărul notelor de 10: 3.066. La proba de limbă şi literatură maternă, 8.507 elevi - 90,1% au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 63 de elevi au obţinut nota 10. Trei elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1 (unu).

Analiza completă a rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2023 poate fi văzută ► aici

Cum se stabilește media de admitere la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a opta, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Înscrierile pentru admiterea la liceu 2024 vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie, potrivit calendarului oficial. 

Calendar admitere la liceu 2024

  • 11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
  • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  • 22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată 
  • 22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  • 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
  • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
  • 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
  • 24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 

Pentru al doilea an la rând, media claselor gimnaziale nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu. 

Ți-a plăcut acest articol?

Like | 2 voturi
Întrebarea zilei
Aţi fost vreodată victima unui furt de date?
Observator » Educatie » Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - matematică. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de clasa a VIII-a