Meniu
Search
x

Subiecte chimie Bac 2021. Subiectele care au căzut astăzi la chimie organică

Miercuri, 30 iunie, absolvenții clasei a XII-a susțin proba la alegere a profilului și specializării. Au de ales între mai multe opțiuni: fizică, chimie, biologie, geografie, logica, filosofie, sociologie etc.

De Redactia Observator la 30.06.2021, 13:41

Update: Ce subiecte au căzut la chimie organică. 

Foto: Adevărul

Ştire iniţială: La examenul de Bacalaureat 2021 s-au înscris 133.663 de candidați, cu peste 20.000 mai puțini decât anul trecut. 

Subiecte chimie Bac 2021. Reguli stricte pentru rezolvarea subiectelor la chimie

Examenul de Bac continuă cu proba la alegere a profilului și specializării, iar printre opțiuni poate fi și chimia organică și anorganică. Examenul de Bacalaureat la chimie începe de la ora 9.00, iar accesul elevilor în sălile de curs va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate. Rezolvarea subiectelor la chimie Bac 2021 va dura trei ore, iar candidații trebuie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră.

În cadrul examenului de bacalaureat, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare/ calificare profesională. Elevii care susţin bacalaureatul la chimie pot opta pentru programa de chimie anorganică şi generală sau pentru programa de chimie organică.

Probele de examen vor fi supravegheate video. Este interzisă introducerea în sălile examen a unor obiecte, precum ghiozdane, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, a mai transmis Ministrul Educaţiei.

Lucrările la examenul de Bac 2021 la chimie vor fi evaluate, ulterior, de doi profesori. Pentru a trece examenul de bacalaureat, este nevoie de minim nota 5 la fiecare materie, însă de o medie aritmetică finală de minim 6. Anul acesta, din cauza contextului pandemic, competențele lingvistice și digitale au fost echivalate/ recunoscute și probele nu s-au mai susținut.

Potrivit Ministerului, în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri, iar în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă. De asemenea, fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare, sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini, iar în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.

Subiecte chimie Bac 2021.  La ce trebuie să fie atenți candidații atunci când rezolvă subiectele la chimie

PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANICĂ ȘI GENERALĂ I. COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

 • 1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.
 • 1.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
 • 1.3. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule.
 • 1.4. Structurarea cunoştinţelor anterioare, în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic.
 • 1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, în scopul identificării aplicaţiilor acestora.

2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.

 • 2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.
 • 2.2. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
 • 2.3. Utilizarea investigaţiilor în vederea obţinerii unor explicaţii de natură ştiinţifică.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

 • 3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării.
 • 3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian.
 • 3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/ condiţiilor analizate.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.

 • 4.1. Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor.
 • 4.2. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

 • 5.1. Compararea acţiunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane sau asupra mediului.
 • 5.2. Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător. 

PROGRAMA DE CHIMIE ORGANICĂ I. COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

 • 1.1. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale.
 • 1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.
 • 1.3. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă.

2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.

 • 2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.
 • 2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.
 • 2.3. Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

 • 3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
 • 3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie.
 • 3.3. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.

 • 4.1. Utilizarea, în mod sistematic, a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de comunicare.
 • 4.2. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/ irelevante şi subiective/ obiective.
 • 4.3. Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

 • 5.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice.
 • 5.2. Justificarea importanţei compuşilor organici.

Subiecte chimie Bac 2021. Modele de subiecte pentru chimie şi baremul de corectare

Model de subiecte şi barem de rezolvare pentru chimie anorganică

Subiecte chimie anorganica

Subiecte chimie anorganica

Subiecte chimie anorganica

Barem chimie anorganică

Model de subiecte şi barem de rezolvare pentru chimie organică

Subiecte chimie organică

Subiecte chimie organică

subiecte chimie organică

Barem chimie organică

Bac 2021. Calendarul examenelor

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 16 august 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 31 august 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Bacalaureat » Subiecte chimie Bac 2021. Subiectele care au căzut astăzi la chimie organică