Meniu
Search
x

Subiecte geografie Bac 2021. Importanta economică a fluviului Dunărea pentru România. Unul din subiectele de la proba de geografie

Miercuri, 30 iunie, absolvenții clasei a XII-a susțin proba la alegere a profilului și specializării. Au de ales între mai multe opțiuni: fizică, chimie, biologie, geografie, logica, filosofie, sociologie etc.

De Redactia Observator la 30.06.2021, 09:59

Update: Ce subiecte au căzut absolvenţilor de clasa a XII-a la geografie. Candidatii au avut de prezentat două argumente pentru a demonstra importanta economică a fluviului Dunărea pentru România.

Ştire iniţială: La examenul de Bacalaureat 2021 s-au înscris 133.663 de candidați, cu peste 20.000 mai puțini decât anul trecut. 

Subiecte geografie Bac 2021. Reguli stricte pentru rezolvarea subiectelor la geografie

Examenul de Bac continuă cu proba la alegere a profilului și specializării, iar printre opțiuni, la cei de la profilul uman pot alege geografia. Examenul de Bacalaureat la geografie începe de la ora 9.00, iar accesul elevilor în sălile de curs va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate. Rezolvarea subiectelor la geografie Bac 2021 va dura trei ore, iar candidații trebuie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră.

Geografia are, în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2020, statutul de disciplină opţională, pe care elevul o poate alege în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate. Proba de examen este scrisă şi se desfăşoară pe o durată de 3 ore. Programa pentru examen vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană.

Probele de examen vor fi supravegheate video. Este interzisă introducerea în sălile examen a unor obiecte, precum ghiozdane, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, a mai transmis Ministrul Educaţiei.

Lucrările la examenul de Bac 2021 la geografie vor fi evaluate, ulterior, de doi profesori. Pentru a trece examenul de bacalaureat, este nevoie de minim nota 5 la fiecare materie, însă de o medie aritmetică finală de minim 6. Anul acesta, din cauza contextului pandemic, competențele lingvistice și digitale au fost echivalate/ recunoscute și probele nu s-au mai susținut.

Potrivit Ministerului, în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri, iar în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă. De asemenea, fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare, sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini, iar în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.

Subiecte geografie Bac 2021.  La ce trebuie să fie atenți candidații atunci când rezolvă subiectele la geografie

Competenţe de evaluat:

 • 1. Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional.
 • 2. Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei și ale României reprezentate pe hărţi.
 • 3. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre.
 • 4. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei şi a unor ţări.
 • 5. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre.
 • 6. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre.
 • 7. Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din România.
 • 8. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului şi al României prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice.
 • 9. Prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc.
 • 10. Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentari grafice şi cartografice, imagini etc).
 • 11. Rezolvarea de probleme. Elaborarea subiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de BACALAUREAT, fiind centrată pe evaluarea competenţelor prevăzute la punctul II. Programa a fost realizată în conformitate cu programa şcolară de geografie pentru clasa a XII-a. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori şi elevi pentru parcurgerea programei şcolare prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Subiecte geografie Bac 2021. Modele de subiecte pentru geografie şi baremul de corectare

Modele de subiecte geografie Bacalaureat 2021

Modele de subiecte geografie Bacalaureat 2021

Modele de subiecte geografie Bacalaureat 2021

Modele de subiecte geografie Bacalaureat 2021

Barem subiecte geografie

Barem subiecte geografie

Bac 2021. Calendarul examenelor

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 16 august 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 31 august 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Bacalaureat » Subiecte geografie Bac 2021. Importanta economică a fluviului Dunărea pentru România. Unul din subiectele de la proba de geografie