Antena Meniu Search
x

Ce înseamnă CAS şi CASS. Diferenţele dintre ele şi cine plăteşte aceste contribuţii

Angajatorii din România au obligația de a plăti la stat taxe și impozite pentru toți salariații lor, în baza unor contracte de muncă. În afară de acestea mai există și o serie de sume aferente contribuțiilor sociale și de sănătate care trebuie achitate în numele fiecărui angajat, conform Codului Muncii.

de Redactia Observator

la 26.05.2023, 17:54

Ce înseamnă CAS si CASS. Diferenţele dintre ele şi cine plăteşte aceste contribuţii
Ce înseamnă CAS si CASS. Diferenţele dintre ele şi cine plăteşte aceste contribuţii - Shutterstock

Toți salariații din România sunt obligați să plătească taxe și impozite aferente drepturilor salariale, iar pe lângă acestea sunt obligați să contribuie la sistemul național de asigurări sociale și de sănătate. Care este diferența dintre CAS și CASS, cum se calculează și cine plăteşte aceste contribuţii. 

Ce înseamnă CAS şi CASS. Care e diferenţa din ele

Atât CAS cât și CASS sunt contribuții sociale obligatorii care se calculează în funcție de salariul minim brut.

În ceea ce priveşte CAS, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din una sau mai multe surse precum și contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, sunt obligate să plătească contribuție de asigurări sociale dacă estimează (sau obțin) pentru anul curent venituri nete, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Pe acelaşi subiect

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 sau 24 de salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul și contribuțiile NU se rețin de către plătitorul de venit, depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Cum se calculează CAS

Dacă estimezi în declarația unică un venit net mai mare de 36.000 lei ești obligat să te asiguri în sistemul de asigurări sociale de stat și să alegi venitul la care vrei să plătești contribuția. Acest venit ales nu poate fi mai mic decât plafonul de 12 sau 24 de salarii minime pe economie.

La venitul de ales, care reprezintă baza de calcul a CAS, se aplică procentul de contribuție de 25% și se obține contribuția anuală datorată pentru 2023. Astfel, CAS datorat:

 • 36.000 lei x 25% = 9.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, daca venitul realizat depaseste 12 salarii minime brute;
 • 72.000 lei x 25% = 18.000 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2023, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute;

Contribuția de asigurări sociale se calculează de către contribuabili, prin aplicarea procentului de contribuție la baza de calcul și se plătește de către aceștia în termenul prevăzut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere în urma depunerii Declarației Unice.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 mai inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Obligațiile aferente veniturilor realizate în 2023 se achită până la data de 25 Mai 2024.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale (CAS 2023) datorată oricând până la termenul de plată.

Cum se calculează CASS

Procentul de CASS este de 10%. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul.

 • 18.000 lei x 10% = 1.800 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 36.000 lei x 10% = 3.600 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023;
 • 72.000 lei x 10% = 7.200 lei, valoarea contribuției de sănătate datorată pentru 2023.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, realizate din următoarele categorii de venituri:

 • venituri din activități independente, inclusiv profesii liberale;
 • venituri din contracte de activitate sportivă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din învestiții;
 • venituri din alte surse.

Cine plăteşte CAS

Nu sunt obligați la plată CAS:

 • Contribuabilii asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii (avocați, personal clerical și alții);
 • Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente;
 • Contribuabilii impuși în sistem real care estimează și realizează un venit net anual sub baza minimă de calcul, (36.000 lei în 2023);
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Opțiunea de a plăti contribuție socială CAS (pensie)

Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care nu estimează că vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

Aceste persoane depun declarația unică până la data de 25 Mai 2023 și plătesc contribuția de cel putin 9.000 lei până la data de 25 Mai 2024.

Ce contribuabili trebuie să plătească CASS

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse și/sau alte categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, se efectuează prin cumularea veniturilor obținute din:

 • venitul net sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții încasat (dobânzi; dividende distribuite după 2018 și încasate în cursul anului; alte venituri din investiții);
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Contribuabilii care estimează un venit net cumulat mai mare de 6/12 sau 24 de salarii brute sunt obligați la plata CASS. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 6/12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care nu există obligativitatea reținerii la sursă a CASS, depun declarația unică,  până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în care evidențiază venitul realizat în anul anterior și venitul estimat pentru anul în curs.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 6/12/24 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat, este cel puțin egal cu nivelul a 6/12/24 salarii minime pe țară, acestea datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul superior celui declarat la estimat.

De exemplu, dacă ai estimat între 18.000 și 36.000 și ai realizat între 36.000 și 72.000 lei, atunci trebuie să „definitivezi” contribuția de sănătate, ca și la impozit.

Pentru veniturile estimate/realizate în anul 2023 termenul de plată a contribuției este 25 Mai 2024. Poți să plătești oricând contribuția până la acea dată, din una sau mai multe plăți. În acest termen nu se calculează dobânzi și penalități.

Mai multe informaţii găsiţi aici!

Ți-a plăcut acest articol?

Like | 1 vot
Întrebarea zilei
Aveţi asigurare obligatorie a locuinţei?
Observator » Stiri sociale » Ce înseamnă CAS şi CASS. Diferenţele dintre ele şi cine plăteşte aceste contribuţii