Meniu
Search
x

Ce înseamnă contract de uzufruct

Persoanele care dețin un bun pe care vor să îl cedeze, spre folosință, altcuiva, pot încheia un contract de uzufruct. Altfel spus, dreptul de uzufruct oferă posibilitatea unei persoane de a se folosi pe deplin de bunul altei persoane și de a culege roadele acestuia, având obligația ca la finalul contractului să îl restituie în starea în care l-a primit.

De Redactia Observator la 17.12.2021, 11:24

Contractul de uzufruct poate fi încheiat pe o perioadă determinată sau nu. În cazul în care nu este specificată o dată limită de încheiere a contractului, se consideră automat încheiat pe toată perioada vieții, și se numește drept de uzufruct cu caracter viager.

Contractul de uzufruct împuternicește o persoană să se bucure de dreptul de a folosi un bun și de a-i culege roadele, deși proprietarul este altcineva. De exemplu, dacă bunul este un apartament, atunci proprietarul alege să cedeze dreptul de posesiune și de folosință altei persoane, aceasta din urmă având obligația să restituie bunul în starea în care l-a primit. În această situație proprietarul apartamentului se numește nudul proprietar, în timp ce persoana care folosește apartamentul și culege roadele (cum ar fi o eventuală chirie) este uzufructuar.

Încheierea unui contract de uzufruct în locul contractului de comodat este mai avantajoasă pentru cel care primeşte în folosinţă bunul pe o perioadă determinată, deoarece acesta poate fi modificat doar bilateral şi este obligatorie autentificarea notarială.

Drepturile și obligațiile nudului proprietar (titular):

- Să vândă, să doneze sau să dispună în alt fel de bun. Atenție! Proprietarul poate vine bunul pentru că este titular în acte, însă va înstrăina doar nuda proprietate, uzufructuarul având drept în continuare de folosință;

- Să-și asigure apărarea nudei sale proprietăţi:

- Să suporte taxele și impozitele pentru bunul pe care îl deține, respectiv reparațiile majore, dacă este cazul;

- Să nu îi îngrădească libertatea beneficiarului de a se folosi de bun;

- Să predea bunul cu tot ce îl compune la momentul încheierii convenției;

Drepturile și obligațiile uzufructuarului (beneficiar):

- Să restituie bunul fără deteriorări (în caz contrar îl va despăgubi pe proprietar);

- Să conserve bunul, să nu-i aducă stricăciuni;

- Să suporte cheltuielile rezultate din folosirea obișnuită a bunului; 

- Să respecte destinația bunului de folosință, dacă este precizat acest lucru în contract.

Contractul de uzufruct între părinți și copii

Dacă transferul unei proprietăți de la părinți la copii se face prin act de donație, atunci putem avea următoarea situație: dreptul de uzufruct să fie viager, el evident să revină părinților care au făcut donația, iar dreptul de nudă proprietate revine copiilor, care vor căpăta uzufructul când părinții au murit. Un drept de uzufruct viager se poate ataca în instanța de judecată dacă el a fost instituit cu nerespectarea formei și mai ales cu încălcarea consimțământului. Contractul de uzufruct viager trebuie semnat la notarul public pentru a putea fi notat în cartea funciară.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Stiri sociale » Ce înseamnă contract de uzufruct