Antena Meniu Search
x

Rezultate Bac 2023, sesiunea de toamnă. Edu.ro a afișat notele de la Bacalaureatul de toamnă

Rezultate BAC 2023 toamnă - edu.ro. Astăzi s-au afișat rezultatele inițiale pe bacalaureat.edu.ro şi la avizierele centrelor de examen. Elevii trebuie să utilizeze codul de candidat pentru a afla ce notă au luat la Bacalaureat. Mediile sunt anonimizate, iar contestaţiile se pot depune inclusiv online, în intervalul 12 - 18. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afişate pe 29 august. Aflaţi de pe observatornews.ro toate detaliile cu privire la examenul naţional de Bacalaureat 2023.  

Redactia Observator
de Redactia Observator

la 25.08.2023, 12:39

Vezi și

UPDATE ORA 10:00 Rezultatele la BAC 2023, sesiunea de toamnă, au fost publicate. Elevii trebuie să introducă codul de candidat pe bacalaureat.edu.ro pentru a afla ce note au luat. Elevii nemulţumiţi de notele la Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă, pot depune contestaţie la centrele de examen sau online între orele 12:00 - 18:00.

”Rata cumulată de promovare (rezultate iniţiale - toate promoţiile) este 29,8%.Rata de promovare pentru promoţia anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoţiile anterioare. Astfel, din totalul candidaţilor promovaţi (8.504), 6.108 candidaţi aparţin promoţiei 2023, iar 2.396 de candidaţi fac parte din promoţiile anterioare”, transmite Ministerul Educaţiei.

Peste 33.900 de candidați s-au înscris în acest an la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, potrivit Ministerului Educației. Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, peste 22.600 de candidați provin din promoţia anului 2023, iar aproximativ 11.300 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

Examenul de Bacalaureat 2023, sesiuneavde toamnă, a început miercuri, 16 august. Elevii claselor terminale de liceu au susţinut prima probă a examenului de bacalaureat în sesiunea de toamnă, la limba şi literatura română, unde au avut de realizat un eseu: tema si viziunea despre lume, reflectate într-o operă de Mihail Sadoveanu. La subiectul II, candidații au primit poezia "S-a spulberat", de Tudor Arghezi, în baza căreia au avut de realizat un comentariu din care să reiasă relația dintre idea poetică și mijloacele artistice. 

Pe acelaşi subiect

Pe 17 august, sesiunea de toamnă a examenului de Bac 2023 a continuat cu proba obligatorie a profilului. Cei de la filiera teoretică, profil real (specializările mate-info, științele naturii), filiera vocațională (militar) și cea tehnologică au susținut examenul la Matematică, iar cei de la filiera teoretică – profilul umanist și filiera vocațională (profil artistic, sportiv, unele specializări de la profil pedagogic, profil teologic etc.) au dat examen la Istorie, potrivit Edupedu. Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2023 s-a încheiat cu proba la alegere a profilului. 

Pe bacalaureat.edu.ro şi www.observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a: subiecte, barem şi rezultate BAC 2023. Ministerul Educației va publica marți, 29 august, rezultatele finale la Bacalaureat 2023, iar elevii își vor afla notele în baza unui cod unic. 

Bac toamnă 2023. Lucrările vor fi corectate digitalizat

Foile candidaţilor de la Bacalaureatul de toamnă vor fi scanate şi vor fi trimise aleatoriu în ţară pentru corectare. Toţi profesorii le vor evalua în acelaşi timp, din faţa computerului. Diferenţa pentru elevi este că nu se mai securizează colţul paginii iniţiale, prima pagină rămâne cu datele la vedere, pentru că secretizarea o va face platforma digitală automatizat. Elevul va preda lucrarea către supraveghetorul din sala de examen, care va scana cu grijă fiecare pagină scrisă. Lucrarea va fi încărcată pe serverul securizat de STS şi, cu un singur click, va ajunge pe două computere, aleatoriu alese, din două colţuri diferite de ţară.

Platforma identifică automat diferenţele de note între cei doi evaluatori. Când diferenţa este mai mare de un punct, lucrarea se distribuie automat altor doi evaluatori din ţară. Se elimină cea mai mare şi cea mai mică dintre note şi se face media între notele rămase. Primul avantaj e că profesorul nu va mai putea greşi nota unui copil atunci când o trece pe tabel. Al doilea, speră Ministerul Educaţiei, este eliminarea fraudelor de la Bacalaureat.

Rezultatele finale se afișează pe 29 august 2023

Conform calendarului, rezultatele inițiale vor fi afişate vineri, 25 august, până la ora 12:00, în centrele de examen și online ► aici

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 29 august 2023.

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe. 

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele scrise.

Comunicarea rezultatelor obținute la bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia. 

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile "reușit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen", după caz.  

Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații, ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia. Rezultatele examenului de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare. 

Cum se depun contestaţiile

Vineri, 25 august, când sunt afişate primele rezultate, se depun şi contestaţiile. Cei nemulţumiţi pot solicita recorectarea lucrărilor, depunând contestaţiile în intrevalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Acestea vor fi soluţionate între 26 și 28 august 2023. 

După încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele iniţiale. Dacă se observă o diferenţă mai mare de un punct, se numeşte o nouă comisie de evaluare, iar nota oferită de această a doua comisie va fi şi cea finală. Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut , în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Shutterstock

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023

 • 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor
 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale

Ce urmează pentru cei care nu au promovat examenul de Bacalaureat 2023 nici în sesiunea de toamnă

Elevii care au susținut Bacalaureatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la toate probele scrise pentru a promova examenul, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6. Media generală de bacalaureat se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat se pot înscrie în sesiunile următoare. În cazul nepromovării, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5. Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. 

Bac 2023 sesiunea de vară. Rată de promovare de 75% 

Conform rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat, rata de promovare a fost de 75%.

78 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10.

Sesiunea de toamnă bacalaureatului este organizată pentru elevii care nu au promovat examenul în prima sesiune, dar și pentru cei care au promovat examenele de corigenţe. Pe bacalaureat.edu.ro şi observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a XII-a din România: subiecte, barem şi rezultate Bacalaureat 2023. 

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie?

Observator » Educatie » Rezultate Bac 2023, sesiunea de toamnă. Edu.ro a afișat notele de la Bacalaureatul de toamnă