Meniu
Search
x

Subiecte fizică BAC 2021. Ce subiecte au căzut la fizică

Miercuri, 30 iunie, absolvenții clasei a XII-a susțin proba la alegere a profilului și specializării. Au de ales între mai multe opțiuni: fizică, chimie, biologie, geografie, logica, filosofie, sociologie etc.

De Redactia Observator la 30.06.2021, 13:05

Update: Ce subiecte au căzut astăzi la fizică la proba de la Bacalaureat. 

Ştire iniţială: La examenul de Bacalaureat 2021 s-au înscris 133.663 de candidați, cu peste 20.000 mai puțini decât anul trecut. 

Subiecte fizică Bac 2021. Reguli stricte pentru rezolvarea subiectelor la fizică

Examenul de Bac continuă cu proba la alegere a profilului și specializării, iar printre opțiuni, la cei de la profilul real poate fi și fizica. Examenul de Bacalaureat la fizică începe de la ora 9.00, iar accesul elevilor în sălile de curs va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate. Rezolvarea subiectelor la fizică Bac 2021 va dura trei ore, iar candidații trebuie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră.

Absolvenții de liceu care au ales să susțină examenul de Bacalaureat la fizică, vor putea face acest lucru în cadrul probei E. d), în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvită, existând două tipuri de subiecte: un subiect pentru filiera teoretică (profilul real) și pentru filiera vocațională (profilul militar) și un subiect pentru filiera tehnologică (profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului).

Probele de examen vor fi supravegheate video. Este interzisă introducerea în sălile examen a unor obiecte, precum ghiozdane, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, a mai transmis Ministrul Educaţiei.

Lucrările la examenul de Bac 2021 la fizică vor fi evaluate, ulterior, de doi profesori. Pentru a trece examenul de bacalaureat, este nevoie de minim nota 5 la fiecare materie, însă de o medie aritmetică finală de minim 6. Anul acesta, din cauza contextului pandemic, competențele lingvistice și digitale au fost echivalate/ recunoscute și probele nu s-au mai susținut.

Potrivit Ministerului, în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri, iar în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă. De asemenea, fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare, sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini, iar în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.

Subiecte fizică Bac 2021.  La ce trebuie să fie atenți candidații atunci când rezolvă subiectele la fizică

Elevii vor avea posibilitatea de a opta în timpul examenului de Bacalaureat la fizică pentru două dintre cele patru module, ale căror probleme trebuie să le rezolve. Cele patru module sunt:

 • Mecanică
 • Elemente de termodinamică
 • Producerea și utilizarea curentului continuu 
 • Optică

Pentru a rezolva cât mai bine această probă de Bac, absolvenții clasei a XII-a trebuie să știe că toate problemele pe care le vor primi vor fi formulate în conformitate cu Programa de examen pentru disciplina fizică, iar această programă a fost elaborată în funcție de Programele școlare de fizică, având însă un volum redus față de acestea.

La fiecare dintre modulele menționate mai sus, vei vedea că un subiect de fizică este structurat astfel:

Subiectul I - aici vor întâlni 5 itemi la care vor trebui să aleagă varianta corespunzătoare răspunsului corect

Subiectul II - aici vor  trebui să rezolve 4 cerințe pentru o problemă

Subiectul III - aici vor rezolva o problemă cu 4 subpuncte

În plus, pentru rezolvarea problemelor, va trebui să apeleze la câteva cunoștințe de matematică dobândite pe parcursul anilor de liceu. Cunoștințele de matematică necesare bacului la fizică cuprind atât noțiuni elementare de aritmetică, algebră și geometrie, cât și operații cu puteri raționale, operații fundamentale cu funcții trigonometrice, logaritmi, expresii, progresii, determinarea extremului unei funcții cu metodele analizei matematice, folosirea integralei definite.

Competențele de evaluat urmărite sunt:

 • Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii
 • Utilizarea noțiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic și aplicativ
 • Interpretarea fenomenelor din viața cotidiană prin folosirea într-un mod integrat a cunoștințelor și a metodelor specifice diferitelor domenii ale fiziciă
 • Identificarea unor relaţii între informaţii rezultate din explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora.

Subiecte fizică Bac 2021. Modele de subiecte pentru fizică şi baremul de corectare

Iată câteva modele de subiecte și barem pentru proba de fizică de la Bacalaureat în funcție de profil. 

Model de subiecte și barem pentru filiera tehnologică

Modele de subiecte fizica profil tehnologic

Modele de subiecte fizica profil tehnologic

Modele de subiecte fizica profil tehnologic

Barem fizica la profilul tehnologic

Barem fizica la profilul tehnologic

Barem fizica la profilul tehnologic

Barem fizica la profilul tehnologic

Barem fizica la profilul tehnologic

Model de subiecte și barem pentru filiera teoretică (profilul real) și pentru filiera vocațională (profilul militar)

Modele de subiecte fizica profil real și vocațional

Modele de subiecte fizica profil real și vocațional

Modele de subiecte fizica profil real și vocațional

Modele de subiecte fizica profil real și vocațional

Barem fizica la profilul real și vocațional

Barem fizica la profilul real și vocațional

Barem fizica la profilul real și vocațional

Barem fizica la profilul real și vocațional

Barem fizica la profilul real și vocațional

Bac 2021. Calendarul examenelor

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 16 august 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 31 august 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Bacalaureat » Subiecte fizică BAC 2021. Ce subiecte au căzut la fizică