Antena Meniu Search
x

Note finale evaluare națională 2022 - edu.ro. Situația pe județe și în București, privind rezultatele la evaluarea națională, după contestaţii

Evaluare naţională 2022 - edu.ro. Rezultatele finale obţinute de elevii de clasa a 8-a la examenul de evaluare naţională după contestaţii au fost publicate.

de Redactia Observator

la 30.06.2022, 10:41

Note evaluare națională 2022 - edu.ro. Situația pe județe și în București, privind rezultatele la evaluarea națională

UPDATE 10.30. Ministerul Educației a publicat rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) obținute de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluării Naționale (14 - 17 iunie 2022).

Sorin Cîmpeanu a anunţat că în urma contestaţiilor au fost 17 note schimbate cu mai mult de două puncte, la rezultatele la Evaluarea Naţională 2022, anunţând că va fi deschisă o anchetă în acest sens. 

Rata de participare a fost de 95,5%: 148.496 de elevi prezenți (dintr-un total de 155.561 de absolvenți înscriși). Dintre aceștia, 26.195 de candidaţi (17,6 %) au obţinut medii sub 5 (cinci). Au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă 6 elevi, lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu).

Au fost înregistrate 21.854 de contestații (7,12% din numărul total de lucrări), dintre care 13.324 la Limba și literatura română, 265 la Limba și literatura maternă și 8.265 la Matematică. În cazul a 13.757 de lucrări, contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 5.906 de lucrări notele au fost modificate prin scădere.

Pe acelaşi subiect

În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 82,4% (122.301 elevi, cu aproape 28.000 mai mulți decât în anul 2021), în creștere cu 0,10% (135 de elevi) față de rezultatele inițiale (82,3%). A crescut, de asemenea, și numărul elevilor cu media generală 10: 237 (+ 16).

Procentual, la nivel național, 74% dintre notele contestate (16.262) au fost modificate cu diferențe mai mici de 0,5 puncte, 3.218 (15%) note au fost modificate cu diferențe între 0,5 și 1 punct, 166 de note cu diferențe între 1 și 2 puncte (sub 1%), iar 17 note au înregistrat diferențe mai mari de 2 puncte (16 la Limba și literatura română și 1 la Matematică).

UPDATE 10.10. Rezultatele finale la Evaluarea Naţională (rezultatele după contestații) vor fi publicate azi la ora 10:30. Elevii absolvenţi ai clasei a opta trebuie să aibă la îndemână codul de candidat cu ajutorul căruia vor afla ce notă au luat la Evaluarea Naţională. 

Înainte de contestaţii, peste 82% dintre elevi au luat peste 5. Rezultatele din acest an la Evaluarea Națională 2022 sunt "o maximă absolută în raport cu ultimii 10 ani", anunța ministrul Educației. 82,3% dintre elevii de clasa a VIII-a au obținut medii peste 5. 

Pe evaluare.edu.ro şi www.observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a din România: subiecte barem şi rezultate evaluare naţională 2022. Ministerul Educației va publica joi, 23 iunie, rezultatele la Evaluarea Națională 2022, iar elevii își vor afla notele în baza unui cod unic Până la ora 14:00, elevii claselor a 8-a vor avea afișate notele la avizierele unităților de învățământ și pe site-ul Ministerului Educației

 • 30 iunie 2022 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.
 • 1 iulie 2022 - Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean / Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a
 • 4-11 iulie 2022 - Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a opta
 • 14 iulie 2022 - Repartizarea computerizată în învăţământul liceal; Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat la liceu; Afişarea în unităţile de învăţământ a listei cu locurile neocupate;

Cum se desfăşoară admiterea la liceu în 2022

Absolvenţii clasei a opta din promoţia 2022, dar şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii noului an şcolar, se pot înscrie în învăţământul liceal la cursuri de zi.

Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de admitere.

Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Lista pe judeţe a locurilor la liceu în 2022

Potrivit Hotărârii de Guvern privind cifra de școlarizare pentru anul şcolar 2022-2023, la clasa a 9-a sunt alocate 130.600 de locuri (învățământ cu frecvență zi) la nivel național și 11.000 de locuri sunt alocate pentru clasa a 9-a, la învățământul cu frecvență redusă sau seral.

Când are loc repartizarea computerizată în 2022

Rezultatele obţinute de elevii de clasa a 8-a la examenul de evaluare naţională, susţinut în şcolile din România, au fost publicate. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că peste 82% dintre elevi au luat peste 5 la Evaluarea Naţional. Analiza completă a rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională poate fi văzută aici.

Cum se face repartizarea computerizată

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

Pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune, potrivit ghidului de admitere.

Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Cum se face departajarea la repartizarea computerizată

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi deparajaţi folosind următoarele criterii:

 • media generală la Evaluarea Naţională din clasa a opta;
 • media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Calendarul repartizării computerizate

 • 23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00) - Depunerea contestațiilor la Evaluarea Naţională
 • 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) - Depunerea contestațiilor la Evaluarea Naţională
 • 24 iunie—29 iunie 2022 - Soluționarea contestațiilor la Evaluarea Naţională.
 • 30 iunie 2022 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională.
 • 1 iulie 2022 - Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean / Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a
 • 4-11 iulie 2022 - Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a opta şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a opta;
 • 4-11 iulie 2022 - Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere;
 • 4-11 iulie 2022 - Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi lisarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată;
 • 14 iulie 2022 - Repartizarea computerizată în învăţământul liceal; Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat la liceu; Afişarea în unităţile de învăţământ a listei cu locurile neocupate;

Ce acte sunt necesare la înscrierea la liceu

În perioada 15-20 iulie 2022, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ liceal la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele 5-8, cu calculul mediei generale;
 • fişa medicală;

A doua etapă de admitere la liceu

 • 25 iulie 2022 - Afişarea centrului de admitere şi a situaţiei locurilor rămase libere;
 • 26 iulie 2022 - Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
 • 27-28 iulie 2022 - Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
 • 28-29 iulie 2022 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
 • 1-3 august 2022 - Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizatţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor respinşi, precum şi a candidaţilor care nu au fost repartizaţi computerizat;
 • 4-5 august 2022 - Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti;
 • 6 august 2022 - Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

Cum se completează corect fişa de înscriere la repartizarea computerizată

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni, numai dacă au susţinut şi dacă au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.

Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite.

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii.

Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui / tutorelui legal şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrie în fişă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.

Rezultate Evaluare Naţională 2022, pe fiecare judeţ:

Evaluare națională 2022 - cum se calculează media

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen naţional şi reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.

Media generală obținută la Evaluarea Națională are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere la clasa a IX-a.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Calculul mediei de admitere

 • MA= 0,2 x ABS + 0,8 x EN
  • unde:
   • MA = media de admitere
   • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Evaluarea Naţională 2022 - Limba şi literatura română - subiecte şi barem

Absolvenţii clasei a 8-a au susţinut marţi, 14 iunie 2022, proba la limba şi literatura română în cadrul Evaluării Naţionale 2022. Ministerul Educaţiei a publicat baremul de rezolvare al subiectelor pe care elevii le-au primit la examen.

La primul subiect, elevii au primit un text de Radu Tudoran, din "Toate pânzele sus", şi unul scris de Cella Delavrancea, din "Frânturi din viaţa lui Delavrancea". Elevii au prezentat în 30-70 de cuvinte un element comun celor două texte, valorificând câte o secvenţă relevantă din fiecare text.

Apoi li s-a cerut să motiveze dacă este plictisitor sau nu să vizitezi de mai multe ori un loc, dar şi să asocieze fragmentul din Toate pânzele sus cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară şi să prezinte o valoare morală sau culturală comună, prin referire la câte o secvenţă relevantă din fiecare text.

La subiectul al II-lea, elevii au fost nevoiţi să îşi imagineze că tocmai s-au întors din vacanţă şi să scrie un text narativ în care să prezinte cea mai frumoasă întâmplare din vacanţă, incluzând o secvenţă descriptivă, de minim 30 de cuvinte, şi o secvenţă dialogată, de minim patru replici. 

Baremul de corectare la limba română, aici.

Evalurea Naţională 2022 - Matematică - subiecte şi barem

Absolvenţii clasei a 8-a au susţinut joi, 16 iunie 2022, proba la matematică în cadrul Evaluării Naţionale 2022. Elevii au declarat că subiectele au fost mai uşoare decât la simulare, iar asta ne-au confirmat şi profesorii cu care am vorbit imediat după finalizarea acestui examen.

Dacă după examenul de la limba şi literatura română vorbeam despre bucurie, fericire şi exuberanţă, azi am văzut elevi care au ieşit cu ochii în lacrimi la părinţii lor, în curtea şcolii.

La matematică, profesorii ne-au spus că au fost subiecte de nivel mediu, dar că oricine ar fi putut să ia cel puţin nota 8. La subiectul al treilea au avut elevii ceva bătăi de cap şi un subpunct de la subiectul al doilea ar fi fost ceva mai dificil, dar cu siguranţă că cei mai buni elevi, cei care s-au pregătit, spuneau profesorii că nu ar fi trebuit să aibă probleme şi cu siguranţă vor avea note mari.

Baremul de corectare pentru matematică, aici.

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

V-aţi donat mobila, hainele sau electrocasnicele pe Facebook?

Observator » Educatie » Note finale evaluare națională 2022 - edu.ro. Situația pe județe și în București, privind rezultatele la evaluarea națională, după contestaţii