Antena Meniu Search
x
LIVE

Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2023-2024 a fost modificat. Varianta actualizată, trimisă la Monitorul Oficial

Greva din învăţământ schimbă calendarul înscrierii în învățământul primar 2023 - 2024. Astfel, ministerul Educaţiei a anunțat că a actualizat ordinul cu noile date, documentul fiind trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

De Redactia Observator la 26.05.2023, 11:36
Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2023-2024 a fost modificat - Inquam Photos

Potrivit unui comunicat al ministerului, în perioada 3 - 18 mai au fost depuse și validate cererile de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali. Pentru prima etapă de înscriere în învățământul primar, în perioada 29 mai - 6 iunie 2023, vor avea loc:

 • procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere;
 • afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere.

Pentru a doua etapă de înscriere, în perioada 6 - 12 iunie vor avea loc:

 • depunerea, la unitatea de învățământ, a cererilor de înscriere pentru copiii care nu au fost cuprinși în etapa anterioară;
 • validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
Pe acelaşi subiect

De asemenea, în perioada 13 - 19 iunie vor avea loc:

 • procesarea cererilor de înscriere, la nivelul unității de învățământ, în limita locurilor rămase libere;
 • afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În perioada 1 - 8 septembrie 2023, vor fi soluționate, de către inspectoratele școlare, cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Calendarul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul oficial.

Înscrierea în învăţământul primar în anul şcolar 2023 - 2024

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor,  indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Ce copii pot fi înscriși în clasa pregătitoare

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 -  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Cui se adresează evaluarea CJRAE/CMBRAE

 • copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița
 • copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 și care s-au întors din străinătate.

În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil

Părintele poate opta:

 • pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;
 • pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

Unde vor avea loc înscrierile în clasa pregătitoare

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

 • Cererea-tip de înscriere (formular în format editabil - MS Word) poate fi descărcată de AICI.
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original - certificatul de naştere al copilului
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Despre cererea de înscriere online: 

Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Educatie » Calendarul înscrierii în învăţământul primar 2023-2024 a fost modificat. Varianta actualizată, trimisă la Monitorul Oficial