În caz de război, românii din Diaspora sunt obligaţi să se întoarcă în țară, în termen de 10 zile. Proiectul MApN, în dezbatere publică

la 01.10.2018, 15:37

Românii din Diaspora trebuie să se întoarcă în țară, în caz de razboi. Un proiect MApN prevede că, la instituirea stării de asediu sau de război, cetăţenii români încorporabili, plecaţi temporar în afara ţării, sunt obligaţi să se întoară în țară în termen de 10 zile.

Reclamă

Românii din Diaspora trebuie să se întoarcă în țară, în caz de razboi. Un proiect al MApN prevede că, la instituirea stării de asediu, la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, cetăţenii români încorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, vor avea obligația de a se întoarce în țară pentru serviciul militar în cel mult 10 zile.

Proiectul prevede ca cetățenii români din Diaspora să poată fi chemați înapoi în țară, la cererea Parlamentului sau a președintelui, dacă au între 20 și 35 de ani.

Este vorba despre proiectul privind modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006, privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Citește și:
Reclamă

Mobilizare în stare de asediu sau de război

La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Reclamă

„b) participarea la alte forme de pregătire organizate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

La articolul 3 alineatele (3) şi (51) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ (3) Serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de:

Reclamă

a) militar profesionist;

b) elev, student sau cursant în unităţile/instituţiile de învăţământ din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, denumite în continuare instituţii de învăţământ militar, cu excepţia elevilor colegiilor naţionale militare;

c) preot militar;

Reclamă

d) militar voluntar în termen;

e) militar conscript.

…………………………………………………………………………………..

(51) La declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu şi a stării de urgenţă, rezerviştii sunt mobilizaţi/concentraţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.”

Recrutări în Armată 2018. Cât câştigă un rezervist voluntar şi cum poţi să aplici

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Serviciul militar în calitate de militar voluntar în termen se îndeplineşte de către cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au vârsta cuprinsă între 18 şi 51 ani, la solicitarea acestora, potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

(2) Militarii voluntari în termen au numai gradul de soldat.

(3) Condiţiile de îndeplinire a serviciului militar în calitate de militar voluntar în termen se stabilesc prin lege.”

4. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cetăţenii încorporabili, în sensul prezentei legi, sunt consideraţi cetăţenii români, bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani, care nu îndeplinesc serviciul militar în niciuna dintre calităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4).”

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:

„(3) Cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar activ, serviciul militar în rezervă, precum şi cetăţenii încorporabili sunt cetăţeni cu obligaţii militare.

(4) Recruţii, în sensul prezentei legi, sunt consideraţi cetăţenii încorporabili care au parcurs procesul de recrutare pentru îndeplinirea serviciului militar pe bază de conscripţie, cu excepţia celor clasaţi inapţi pentru serviciul militar, cu scoatere din evidenţă, conform baremului medical. Calitatea de recrut se dobândeşte la data emiterii hotărârii comisiei locale de recrutare-încorporare şi se pierde la data luării în evidenţă la unitatea unde este încorporat sau în situaţia neîndeplinirii criteriilor pentru îndeplinirea serviciului militar.”

6. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Cetăţenii care au dobândit sau au redobândit cetăţenia română, îndeplinesc serviciul militar în condiţiile prezentei legi.

MApN a scos la concurs 6.400 de posturi

7. La articolul 8 după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6) cu următorul cuprins:

(4) Cetăţenii români care au îndeplinit serviciul militar în armatele statelor membre ale NATO sau ale UE se iau în evidenţa centrelor militare cu gradul militar dobândit.

(5) Cetăţenii români, care au îndeplinit serviciul militar în armatele altor state în afara celor prevăzute la alin. (4), se iau în evidenţa centrelor militare cu gradul de soldat în rezervă, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (1), indiferent de gradul militar dobândit.

(6) Luarea în evidenţă a cetăţenilor specificaţi la alin. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

Românii din Diaspora, obligaţi să se întoarcă în ţară, în caz de război

8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Cetăţenii încorporabili, rezerviştii voluntari şi rezerviştii au obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora prevăzute în ordinul de chemare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare sau a stării de război cetăţenii încorporabili cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 10 zile de la data notificării, la centrele militare în evidenţa cărora se află, în vederea îndeplinirii serviciului militar pe bază de conscripţie.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu ori la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, rezerviştii voluntari şi rezerviştii cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 10 zile de la data notificării, la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, în vederea îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist concentrat sau mobilizat.

(4) Prin notificare, în sensul alin. (2) şi (3), se înţelege înştiinţarea în scris, la domiciliul din România, prin ordin de chemare, a celui în cauză cu privire la obligativitatea prezentării la centrele militare sau la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale în vederea îndeplinirii serviciului militar.

(5) Cetăţenii încorporabili şi rezerviştii care nu au domiciliul în ţară, precum şi persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) care nu au putut fi notificate, au obligaţia ca în termen de maximum 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război, precum şi a decretului Preşedintelui României privind declararea stării de mobilizare sau instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă să contacteze centrul militar în evidenţa cărora se află cu privire la modalitatea de îndeplinire a serviciului militar.”

Ce înseamnă recrutare / încorporare

22. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) Recrutarea-încorporarea reprezintă ansamblul activităţilor executate de către centrele militare pe timpul stărilor prevăzute la art. 211 alin. (1) pentru luarea în evidenţă, selecţia şi stabilirea aptitudinilor privind îndeplinirea serviciului militar a cetăţenilor încorporabili, în funcţie de criteriile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi pentru repartizarea şi trimiterea acestora la unităţile militare în vederea îndeplinirii serviciului militar pe bază de conscripţie.

(2) Perioada când se efectuează recrutarea-încorporarea se anunţă prin mijloacele de informare în masă.

(3) Pe baza prevederilor planului prevăzut la art. 22 alin. (2), centrele militare înaintează propuneri prefectului judeţului sau al municipiului Bucureşti, iar acesta emite ordinul de asigurare a activităţilor de recrutare-încorporare, care este obligatoriu pentru autorităţile administraţiei publice locale, structurile cu atribuţii specifice ale Ministerului Afacerilor Interne, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.”

23. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Recrutarea-încorporarea sau selecţia în structurile de învăţământ din instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale se efectuează de către una sau mai multe comisii locale de recrutare-încorporare, constituite pe lângă centrele militare.”

Peste jumătate de milion de bărbaţi români plecaţi în străinătate, încorporabili

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în ultimii 10 ani au plecat temporar din ţară peste o jumătate de milion de bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, iar alţi aproximativ 100.000, din aceeaşi categorie vizată de Armata Română, s-au stabilit definitiv în străinătate.

Ministerul Apărării ar putea să plătească voluntariatul ca să convingă mai mulţi români să se înscrie. Angajatorii vor fi obligați să țină evidența persoanelor încorporabile, să le păstreze locul de muncă pe perioada serviciului militar și să anunțe centrele militare despre orice schimbare intervenită în datele de evidență militară a acestor persoane.

Proiectul iniţiat de Ministerul Apărării este în dezbatere publică.

Salarii Armată 2018. Militarii primesc, anul acesta, cu aproximativ 20% mai mult faţă de sumele încasate în decembrie 2016.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Citește și
recomandari pe a1.ro
Ce mai face și cum arată acum Irina Petrea, psihologul care ne învăța despre cei 7 ani de acasă și despre "copiii contra părinți"
Ce mai face și cum arată acum Irina Petrea, psihologul care ne învăța despre cei 7 ani de acasă și despre "copiii contra părinți"
Reclamă
Top știri
„Bă are curent, eşti prost?” Momentul când adolescentul de 16 ani se electrocutează în Gara din Focşani, surprins în imagini. Copilul a ars ca o torţă
1
Fii Observator • ieri la 16:46

„Bă are curent, eşti prost?” Momentul când adolescentul de 16 ani se electrocutează în Gara din Focşani, surprins în imagini. Copilul a ars ca o torţă

„Bă are curent, eşti prost?” Momentul când adolescentul de 16 ani se electrocutează în Gara din Focşani, surprins în imagini. Copilul a ars ca o torţă
"Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră
2
Mapamond • ieri la 09:05

"Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră

"Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră
Un bucureştean şi-a instalat 8 camere de supraveghere la geam. Imaginea a devenit rapid virală: "Am găsit sediul SRI din sectorul 6"
3
Eveniment • ieri la 15:33

Un bucureştean şi-a instalat 8 camere de supraveghere la geam. Imaginea a devenit rapid virală: "Am găsit sediul SRI din sectorul 6"

Un bucureştean şi-a instalat 8 camere de supraveghere la geam. Imaginea a devenit rapid virală: "Am găsit sediul SRI din sectorul 6"
Un porc filmat în timp ce "zboară" dintr-un camion, în Brăila
4
Eveniment • ieri la 18:02

Un porc filmat în timp ce "zboară" dintr-un camion, în Brăila

Un porc filmat în timp ce "zboară" dintr-un camion, în Brăila
"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania
5
Extern • ieri la 10:38

"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania

"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania
RECOMANDĂRI
Ce restricții avem de Crăciun şi Revelion? Programul magazinilor ar putea fi prelungit, iar circulaţia să fie liberă
Social • la 19:48
Video

Ce restricții avem de Crăciun şi Revelion? Programul magazinilor ar putea fi prelungit, iar circulaţia să fie liberă

Pe lângă restricţii, ar putea veni şi relaxări. Însă e valabil pentru cei care vor să-şi petreacă sărbătorile în...

Ce restricții avem de Crăciun şi Revelion? Programul magazinilor ar putea fi prelungit, iar circulaţia să fie liberă
Modalitatea prin care se fura motorină de la baza militară a americanilor de la Kogălniceanu. ANIMAŢIE GRAFICĂ
Eveniment • la 19:48
Video

Modalitatea prin care se fura motorină de la baza militară a americanilor de la Kogălniceanu. ANIMAŢIE GRAFICĂ

Modalitatea prin care se fura motorină de la baza militară a americanilor de la Kogălniceanu. ANIMAŢIE GRAFICĂ
Al treilea caz de Omicron din România? Şi sportivul din Baia Mare ar putea fi infectat cu noua variantă anunţă Ministerul Sănătăţii
Sanatate • la 18:16

Al treilea caz de Omicron din România? Şi sportivul din Baia Mare ar putea fi infectat cu noua variantă anunţă Ministerul Sănătăţii

Al treilea caz de Omicron din România? Şi sportivul din Baia Mare ar putea fi infectat cu noua variantă anunţă Ministerul Sănătăţii
Teste de salivă primite de la școală, scoase la vânzare pe internet. Unii părinţi au refuzat testarea. E haos în proceduri
Educatie • la 19:29
Video

Teste de salivă primite de la școală, scoase la vânzare pe internet. Unii părinţi au refuzat testarea. E haos în proceduri

Teste de salivă primite de la școală, scoase la vânzare pe internet. Unii părinţi au refuzat testarea. E haos în proceduri
PARTENERI
Ce înțepătură îi trimite Anamaria Prodan amantei lui Laurențiu Reghecampf. Mesajul postat de sexy impresara: ''Banii impresionează femeile leneșe”
spynews.ro
Ce înțepătură îi trimite Anamaria Prodan amantei lui Laurențiu Reghecampf. Mesajul postat de sexy impresara: ''Banii impresionează femeile leneșe”
Și-a găsit apartamentul vândut când s-a întors în țară. Prietenul l-a sunat: Mă, tată, eu îți făceam surpriză
libertatea.ro
Și-a găsit apartamentul vândut când s-a întors în țară. Prietenul l-a sunat: Mă, tată, eu îți făceam surpriză
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
bzi.ro
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
bzi.ro
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
Horoscopul zilei de 7 decembrie 2021. Balanțele trebuie să fie atente la cheltuieli. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 7 decembrie 2021. Balanțele trebuie să fie atente la cheltuieli. Află ce se întâmplă cu zodia ta
'Doamnă, lăsați-ne în pace! Avem treabă' - A murit după ce medicii au certat-o și au trimis-o acasă!
gandul.ro
'Doamnă, lăsați-ne în pace! Avem treabă' - A murit după ce medicii au certat-o și au trimis-o acasă!
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
prosport.ro
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
Lupta unui bărbat pentru dreptul femeilor de a fi preotese în România. "Chiar dacă nu sunt direct vătămat sau discriminat, drepturile mele sunt afectate indirect"
Ziare.com
Lupta unui bărbat pentru dreptul femeilor de a fi preotese în România. "Chiar dacă nu sunt direct vătămat sau discriminat, drepturile mele sunt afectate indirect"
Niculina Stoican, în război cu Natanticu din cauza unui moment umoristic!? De la ce s-a enervat artista
redactia.ro
Niculina Stoican, în război cu Natanticu din cauza unui moment umoristic!? De la ce s-a enervat artista
Thalia are probleme de sănătate. Vedeta a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare
tvhappy.ro
Thalia are probleme de sănătate. Vedeta a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare
Adrian Mutu nu și-a mai găsit locul în Liga 1. Incredibil cu ce echipă negociază acum
GSP
Adrian Mutu nu și-a mai găsit locul în Liga 1. Incredibil cu ce echipă negociază acum
Cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi ocupă locul 14!
money.ro
Cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi ocupă locul 14!
„E jenant!”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf: „Are un declin cumplit”
as.ro
„E jenant!”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf: „Are un declin cumplit”
„M-am săturat de mizeria lui”. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „Este compromis definitiv”
as.ro
„M-am săturat de mizeria lui”. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „Este compromis definitiv”
Lichidul din pungile de carne nu e sânge. Ce se află în pachete, de fapt, potrivit experților
UseIT
Lichidul din pungile de carne nu e sânge. Ce se află în pachete, de fapt, potrivit experților

Superbet

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)
Observator de bine
Greta Gavrilă îţi prezintă Observator de bine
Observator de bine • ieri la 18:41
Video

Observator de bine, 6 decembrie 2021. A fost lansat trailerul pentru aniversarea de 20 de ani a filmului Harry Potter

Observator de bine, 6 decembrie 2021, prezentat de Greta Gavrilă.

Observator de bine, 6 decembrie 2021. A fost lansat trailerul pentru aniversarea de 20 de ani a filmului Harry Potter
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 03.12 la 17:41
Video

Observator de bine, 3 decembrie 2021. Trupa Abba a lansat primul colind din cariera muzicală

Observator de bine, 3 decembrie 2021. Trupa Abba a lansat primul colind din cariera muzicală
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 02.12 la 17:45
Video

Observator de bine, 2 decembrie 2021. Care au fost cele mai ascultate piese în 2021

Observator de bine, 2 decembrie 2021. Care au fost cele mai ascultate piese în 2021