Antena Meniu Search
x

Galerie foto Subiectele la Evaluarea Națională 2023 - Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a 8-a la a doua probă scrisă a examenului

Evaluarea Națională 2023 a continuat, miercuri, 21 iunie, cu proba scrisă la Matematică. Peste 161.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost înscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de Ministerul Educației. Proba la Limba şi literatura maternă este programată joi, 22 iunie, iar primele rezultate vor fi afişate miercuri, 28 iunie. 

Veronica Micu
de Veronica Micu

la 21.06.2023, 14:55

UPDATE: La proba de Matematică au participat 154.240 de absolvenți de gimnaziu, rata de prezență fiind de 95,4%. Potrivit Ministerului Educației, 7.411 absolvenți nu s-au prezentat, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. 

UPDATE: Subiectele la Matematică de la Evaluare Națională 2023:

Pe acelaşi subiect

UPDATE: Începând cu ora 9:00, candidaţii primesc broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciornă. Elevii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidati și vor secretiza caseta. Timpul de redactare a subiectelor este de 120 de minute şi se calculează după completarea casetei de identificare.

Continuă emoțiile pentru elevii de gimnaziu. După ce luni, 19 iunie, candidații au susținut proba scrisă la Limba şi literatura română, astăzi se va desfăşura proba la Matematică, iar joi, 22 iunie, va avea loc proba la Limba şi literatura maternă. 

Conform calendarului, rezultatele inițiale vor fi afişate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00, iar contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) şi 29 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00), anunţă Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă. Candidaţii care depun sau transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai candidaţilor minori. Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 4 iulie.

Elevii susțin azi Evaluarea Națională 2023, proba la Matematică

A doua probă scrisă la Evaluarea Națională este cea la Matematică. Accesul elevilor în săli este permis începând de la ora 8.00, până la ora 8.30, iar proba începe la ora 9.00. Conform ghidului privind desfășurarea Evaluării Naționale, candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate.

Timpul destinat elaborării lucrării este de două ore și se calculează după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore,  candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană / a Municipiului București de Organizarea Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr.33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Profesorii le recomandă elevilor să fie foarte atenţi la cerinţele subiectelor. Cei care vor încerca să copieze sau să se inspire de la colegi vor fi eliminaţi din examen. Ministerul Educației a anunţat că peste 161.500 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi pentru a susţine proba scrisă la Matematică, organizată în 3.533 de unități de învățământ/centre de examen.

Potrivit unei decizii aprobate prin ordin de ministru, lucrările scrise ale absolvenților de clasa a VIII-a din județul Dâmbovița vor fi evaluate digitalizat în cadrul programului-pilot lansat anul trecut.

Subiecte la Evaluarea Națională 2023, proba de Matematică

Subiectele de matematică pentru Evaluarea Națională evaluează competențele formate/dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial și se elaborează în baza Programei școlare pentru disciplina matematică, clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017. Matematica are statut de disciplină obligatorie în cadrul Evaluării Naționale.

Listele conținuturilor pentru Evaluarea Națională în acest școlar sunt disponibileaici

Conținuturile pentru Evaluarea Națională 2023 la Matematică: 

Barem corectare la Matematică

Subiectele și baremele pentru probele scrise de la Evaluarea Națională din acest an sunt publicate zilnic, (după încheierea fiecărei probe, după ora 15.00).

Baremul de corectare la Matematică poate fi consultat ► aici

Reguli pentru proba de Matematică

La proba scrisă de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2023, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul. Broşura se predă la finalul probei şi, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion.

Un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Consultă ORDINUL privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 ► aici

Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor.

Ce este le este interzis elevilor la probele scrise de Evaluare Națională

Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ / centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în salastabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen. 

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţesau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidaţisau cu exteriorul. Încălcarea regulilor menţionateva fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţiirespectivi sunt eliminaţide la proba în cauză. Candidaţiieliminaţipentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Rezultatele la Evaluarea Națională se afișează pe 28 iunie

Rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00). 

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. 

Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori. Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, atât în centrele de examen, cât şi pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: 

► codul candidatului

► unitatea de învățământ de proveniență

► notele obținute la fiecare probă scrisă

► media sau mențiunea "absent"/"eliminat din examen", după caz. 

Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare. Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. 

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. 

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Calendarul Evaluării Naționale 2023

► 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă

► 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă

► 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă

► 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

► 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

► 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor

► 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind desfășurarea evaluării naționale. Numărul va fi disponibil pe durata probelor scrise (19 - 22 iunie, între orele 8:00 - 16:00)

Pe evaluare.edu.ro şi observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a din România: subiecte, barem şi rezultate Evaluare Naţională 2023. 

Anul trecut, conform rezultatelor finale, la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 115.223 de elevi (77,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 3.038 au obținut note de 10. 

Analiza completă a rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2022 poate fi văzută ► aici

Admiterea la liceu, doar pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională

Media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu, potrivit ordinului ministrului educației 5.243 din 2022, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024, publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Calendarul admiterii la liceu 2023

 • 6 - 7 și 10 - 17 iulie 2023 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023.

2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.

 • 6 - 7 și 10 - 14 iulie 2023 - Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.
 • 6 - 7 și 10 - 14 iulie 2023 - Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.
 • 17 iulie 2023 - Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

 • 17 iulie 2023 - Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.
 • 18 iulie 2023 - Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.
 • 18 iulie 2023 - Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
 • 19 iulie 2023 - Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

 • 20 – 25 iulie 2023 - Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.
 • 25 iulie 2023 - Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.
 • 26-28 iulie 2023 - Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Aţi avut nevoie de vreun medicament, pe care nu l-aţi găsit în farmacii în ultima perioadă?

Observator » Educatie » Subiectele la Evaluarea Națională 2023 - Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a 8-a la a doua probă scrisă a examenului